Swarovski Crystal Zodiac Dog #622843

$ 70.55

Brand Swarovski

Swarovski Crystal Zodiac Dog #622843

  • 1-3/8" x 1-1/8"